Góra Birów

Gród na Górze Birów

Oprócz Zamku Ogrodzienieckiego, w okolicy warto zobaczyć zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. To prawdziwa gratka dla miłośników i poszukiwaczy śladów przeszłości. W masywie ostańca, na którym usytuowano drewniane grodzisko, znajdują się liczne jaskinie, dawniej zamieszkiwane przez naszych praprzodków. Przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły fakt bytności ludzi w tym miejscu już 30 tyś. lat temu. Znalezione, pochodzące z różnych epok artefakty umożliwiły poznanie historii miejsca i sposobu życia jego dawnych mieszkańców. Ostatni okres osadnictwa na terenie Birowa przypada na czasy wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Powstała tu wtedy osada słowiańska wraz z położonym u podnóża zbocza cmentarzyskiem.

Obecnie w zrekonstruowanym, stylizowanym na średniowieczną osadę grodzie, turyści mogą zobaczyć wystawy tematyczne oraz znalezione podczas prowadzonych badań artefakty. Dla szkół i grup zorganizowanych przygotowano możliwość wzięcia udziału w wycieczkach profilowanych, żywych lekcjach historii, czy „Spacerze przez epoki” – podróży z przewodnikiem od czasów najdawniejszych po współczesność.

Gród na górze Birów – strona obiektu